2018. április 30., hétfő

Április - válogatás a képeimből

Kora nyárias idő áprilisban
A idei áprilisban a kezdeti kora tavaszt nagyon hamar egy hosszan tartó kora nyárias idő követte. Ez a váratlanul betoppanó meleg azonnal érzékeltette életerejét a természetben.
A márciusi tél miatt a megkésett keltikék, tüdőfüvek, szellőrózsák rohamtempóban bontották ki virágaikat, s egy hét alatt már a füvek között kellett küzdeniük a megporzóikért.

Odvas keltike

Pettyegetett tüdőfű berki szellőrózsával
A növények után az állatok is válaszoltak a tavasz hívó sugaraira. Megjelentek az erdők alján  a csigák, a fák között pedig könnyed szárnycsapásokkal repkedtek az áttelelésből ébredt első lepkék.

Vörösínyű csiga

Nappali pávaszem

Repcelepke

Hajnalpírlepke
A hónap közepén egyéb rovarok is felbukkantak, mint a védett ragyás futrinka, a nagy és közép bíborbogár, az eddig nem látott piros csuklyásszú, valamint az év első szitakötői. De kiemelkedtek a fű közül az első kalapos gombák is, a kucsmagombák.

Ragyás futrinka

Medvehagyma

Pókhálóslepke

Fattyú kucsmagomba
A vízparton is felélénkült az élet. Brekegve üdvözölték a tavaszt a meleg napfényben fürdőző békák. A bokrok tövénél pedig villámgyors cikázással szaladtak végig a fürge gyíkok. Végezetül a friss lombok alatt lustán elnyúló zöld rétek szélén pedig felszálltak a farkasalmalepkék, a tavasz pillangói.

Fiatal nagy tavibéka

Nagy bíborbogár

Fürge gyíkok

Feketelábú szitakötő

Farkasalmalepke
Az április mindig is változékony időt hoz magával. Idén is így volt. Hűvös tavaszi, fülledt nyári napok, majd őszies esős hideg és újra meleg. De ez a változatos hőmérséklet, a nap erejének növekvő ereje minden napra tartogatott egy-egy meglepetést. Szinte már én magam sem hittem el, hogy nap nap után egy-egy újabb képpel térhettem haza, és a fotótémákkal sem kellett napokig bajlódnom, valahogy elsőre, de ha nem, másodjára sikerült megörökítenem mindent, amit megláttam. Így a fényképezés terén az április számomra rendkívül élménygazdag hónapként zárult. Remélem, a képeimmel sikerült visszaadnom mindazt a sokszínűséget, amit elém tárt a természet.

És persze a hónap utolsó napján ismét felbukkan egy csoda. A tavalyi évig alig találtam meg, vagy ha megvolt, nem tudtam értékelhető képet készíteni róla. Ezen a napon viszont két helyen is találkoztam vele és végre szemmagasságban pihent a leveleken. A kis fehérsávoslepke.

Kis fehérsávoslepke

Kikerics, az ősz virága

Idén is tömegével virágoznak a Rábaköz leglátványosabb virágai az őszi kikericsek Bogyoszló határában. Számukat csak becsülni lehet, de töb...