2018. december 5., szerda

Boglárkalepkék családja

A hazai nappali lepkék egyik legkisebb méretű családja a boglárkalepkéké. A legnagyobbak szárnyfesztávolsága is legfeljebb 4 cm. Megvárják, amíg elmúlnak a fagyok és csak május környékén jelenik meg az első lepkenemzedék, de azután folyamatosan jelen vannak egészen az őszi fagyokig. A boglárkalepkék bemutatását a három alcsalád alapján történt. Így külön fejezet jutott a tűzlepkéknek, a csücsköslepkéknek és a boglárkalepkéknek. A felsorolásban szereplő lepkék mindegyike előfordul a Rábaközben, Bogyoszló térségében. A lepkecsalád korábbi fényképes összefoglalója itt.

Tűzlepkék. A boglárkalepkék általában kék vagy barna színekben pompáznak. Ez alól a kivételt képez a tűzlepkék alcsaládja, melyek tagjainak szárnyán a barna mellett kisebb vagy nagyobb arányban megjelenik a narancssárga színárnyalat. Leglátványosabb megjelenésű tagjuk a nagy tűzlepke, melynek élénk narancsszínű látványa semmi más lepkéhez nem hasonlítható (a Rábaközben). Annak ellenére, hogy a tűzlepkék tápnövényei a vadsóskafajok, amik ugyan gyakori növények mind a réteken, mind az erdők szélén, de akár belterületeken is, ennek ellenére a tűzlepkék nem tartoznak a legtömegesebb boglárkalepkék közé. A nagy tűzlepke leginkább nedvesebb réteken fordul elő, de ott magasabb egyedszámban is repülhet május és augusztus hónapban. A közönséges tűzlepke mindenfelé felbukkanhat, de ahol felbukkan ott sem tömeges, a barna tűzlepke pedig a Rábaköz egyik legritkább tűzlepkéje. Védettséget viszont csak a nagy tűzlepke élvez, ami egyben közösségi jelentőségű faj is. Eszmei érték: 50 000 Ft


              
              Nagy tűzlepke, hím
Nagy tűzlepke, fonák


              
Nagy tűzlepke, nőstény
Nagy tűzlepke, nőstény színváltozat


              
Barna tűzlepke
Közönséges tűzlepke

Csücsköslepkék (+ kockáslepke). 
A csücsköslepkék vagy farkincásboglárkák jellemzője, hogy az alsó szárnyuk végén kis faroknyúlvány található. Az alcsaládba tartozó fajok szárnyfelszíne barna, kevés mintázattal. A tűzlepkéktől eltérően csupán egy repülő nemzedékük van. Leglátványosabb közülük a nyírfalepke narancssárga foltos nősténye és a tölgyfalepke, melynek mindkét neménél megjelenik egy kisebb-nagyobb kékes behintés. A képeken szerepeletett fajok két kivétellel (akác-csücsköslepke, kockáslepke) védettek. Előfordulásuk alapján, mindegyik csak kis számban észlelhető. A nyírfalepke, bár ritka faj mégis minden élőhelyen felbukkanhat, kertben (főleg szilvák közelében), kökényesekben egyaránt. A tölgyfalepkére csak olyan területeken bukkanhatunk, ahol tölgyfa van, ez lehet erdő, de lehet olyan rét, ahol egyetlen tölgyfa él. Az akác-csücsköslepke a leggyakoribb csücsköslepke fajunk, szántóföldeket kísérő utak szélén, réteken szívogatja a nektárt. A tölgyfa-csücsköslepke tölgyerdők közelében kerülhet elénk, a szilva-csücsköslepke is inkább erdős területek mellett repked, kora tavasszal a veresgyűrűs som virágzatát gyakran látogatja. A Rábaköz legritkább csücsköslepkéje a kökény-csücsköslepke, eddig egy példánnyal sikerült csak összefutnom, viszont a szilfa-csücsköslepkét, mely a megyében csak Pannonhalma és Sopron környékén fordul elő, immár második éve sikerült megtalálnom és mindig más élőhelyen. Megjegyzendő, hogy a kockáslepke nem tartozik a boglárkalepkék családjába, ő a mozaiklepkékhez tartozik, viszont a boglárkalepkékhez való hasonlatossága valamint kis mérete végett itt kerül bemutatásra.

              
            Nyírfalepke, fonák
Nyírfalepke, nőstény

              
Tölgyfalepke, fonák
Tölgyfalepke, nőstény

              
Szilva-csücsköslepke
Akác-csücsköslepke

              
               Tölgyfa-csücsköslepke
Kökény-csücsköslepke

              
                   Szilfa-csücsköslepke
Kockáslepke

Boglárkalepkék alcsalád
A boglárkalepkék jellegzetessége, hogy a hímek többnyire kék (kis kivétellel barna), a nőstények pedig barna szárnyakat viselnek. Első látásra a sok kék színű lepke ugyanolyannak tűnik, de elkülönítésükben nagy segítséget jelent a fonák mintázata. Legelterjedtebb közöttük a közönséges boglárka, mely májusi felbukkanásától több nemzedékének köszönhetően egészen novemberig repülhet. A felsorolt fajok közül védett a fakó, a palakék, a szerecsenboglárka valamint az eddig még csak pete alakban megtalált szürkés hangyaboglárka is, mely mind közül a legértékesebb és legkomplikáltabb életmódú, ugyanis a  petéből kifejlődő hernyó a földre veti magát, ahol a hangyák a bolyukba viszik, hogy ott táplálják a bebábozódásig és ezen a védett helyen fejlődik ki a lepke a következő nyárra. A szürkés hangyaboglárka ritkasága a tápnövény előfordulásához is köthető, hiszen a nőstény csak a kornistárnics virágzatára helyezi a petéit. Ez a növény pedig az egész országban szórványosan fordul elő, és Bogyoszló környékén is csak egy helyről tudtam kimutatni. A lepke éppen ezért, ahogy a tápnövénye is, törvényes védelemben részesül.


              
                 Közönséges boglárka, hím
Közönséges boglárka, nőstény

              
                   Közönséges boglárka,
                  nőstény színváltozat
Szerecsenboglárka

              
             Palakék boglárka
Fakó boglárka
               
                 Bengeboglárka
Szürkés hangyaboglákra, peték

               
                    Ékesboglárka
Kikerics, az ősz virága

Idén is tömegével virágoznak a Rábaköz leglátványosabb virágai az őszi kikericsek Bogyoszló határában. Számukat csak becsülni lehet, de töb...