2018. június 9., szombat

Tarkalepkék

A májusi rétek elmaradhatatlan lepkéi a tarkalepkék, melyek a névadó tarkalepkék családjának egy jellegzetes csoportja. Jellemzőik, hogy szárnyfelületük narancsos-vöröses színezetű, melyet szabálytalan fekete vonalak futnak át. Első ránézésre nehezen megkülönböztethető fajok tartoznak ide, ennek oka, hogy nagyon hasonló a szárnyuk színe és mintázata, azonban, még az egy fajba tartozók is különbözhetnek (lásd nagy tarkalepke), ezért azonosításukhoz nagy segítséget jelent, ha a lepkék fonákjáról (azaz az összezárt szárny felületéről) készül fénykép. 
Idén az alaposabb szemrevételezésnek köszönhetően a tarkalepkék családja két új fajjal gazdagodott (természetesen most is Bogyoszló környékének élővilágáról írok). A nálunk megtalált fajok többsége országosan elterjedt, vagy nagy területeken előforduló faj, mások ritkábbak és ezért védettséget élveznek. Eddig egy védett tarkalepke került elő Bogyoszló környékéről, a díszes tarkalepke. Ez a faj abban is különbözik rokonaitól, hogy sokkal jobban kötődik az erdőhöz, ligetekhez, mint a rétekhez.
Repülési idejük jellemzően május, majd néhány fajuknál a nyár folyamán egy újabb generáció fejlődhet ki. Feltűnő színük miatt könnyen észrevehető fajok, bár gyors szárnycsapásokkal és kitartó repüléssel még a legkitartóbb lepke-fotóst is képesek kifárasztani. Jellegzetesen réti fajok, azaz kertekben ritkán bukkannak fel, ellentétben sok más színes lepkével.

A képek között elrejtettem egy kakukktojást, megtalálod?


Réti tarkalepke

Réti tarkalepke
Nagy tarkalepke
Nagy tarkalepke

Nagy tarkalepke

Kis gyöngyházlepke

Tüzes tarkalepke
                         
Tüzes tarkalepke

Közönséges tarkalepke
                                   
Közönséges tarkalepke

Díszes tarkalepke, védett

Díszes tarkalepke


Kikerics, az ősz virága

Idén is tömegével virágoznak a Rábaköz leglátványosabb virágai az őszi kikericsek Bogyoszló határában. Számukat csak becsülni lehet, de töb...