2014. május 26., hétfő

Védett virágok a Rábaközben

Védett virágok a Rábaközben

A Rábaköz az ország tudatában elsősorban a mezőgazdaságáról ismert, másodsorban a népművészetéről pl.: fafaragók, fazekasok. Kevesen tudják, hogy a hajdani vízzel borított táj a lecsapolások és a lápok kiszárítása után is meg tudott őrizni néhány különlegességet természeti értékeiből. Botanikai feltárások által elhanyagolt terület, feltételezhetően az uralkodó mezőgazdasági tájhasználatnak köszönhetően, túl kevés a zavartalanul megmaradt erdőfolt, mező, rét. Az általam feltárt terület a Rábaköz nyugati részét, szülőfalum, Bogyoszló környékén található. Itt az átlagnál több "zavartalan" zöld terület maradt fenn. Eddig a legtöbb védett növény az orchideák családjából került ki, de a keresés folytatásával további növények felbukkanását remélem.

A Duna-völgyi csillagvirág / Scilla vindobonensis /  (3)

Duna-völgyi csillagvirág (Scilla vindobonensis)
Ez a kis virág kora tavasszal jelenik meg a rábaközi maradványerdőkben. A legelső virágok egyike. Nálunk nincs őt megelőző védett erdei növény, hiányzik a hóvirág, a tőzike, amely a Répce mentén és a Hanságban fordul elő. Ez az apró növényke, amit újabban ligeti csillagvirágként említenek, ezrével fordul elő az erdők fáinak kopasz lombkoronái alatt, de a tarvágás utáni újraültetett területeken is megtalálhatóak. A legnagyobb egyedszámban előforduló védett növény, ahol előfordul, ott kék szőnyegként terül szét az erdő alján.
Megtalálásának éve: 2014
Eszmei értéke: 5000 ft.  
Veszélyeztetettség: mivel nagyon gyakori (egyedszámát tekintve) a fennmaradt erdőkben, így a tavaszi favágások, erdőirtások csak kis mértékben veszélyeztetik az állományát. Magjait hangyák terjesztik és az utóbbi időben elterjedési területe némileg növekedett, ennek ellenére csupán az erdő egy részén él. Az erdők fennmaradása a záloga e kis növény meglétének. Állománya stabil.
Virágzás: március
Populáció: több ezer példány 


Agárkosbor / Anacamptis morio /  (1)

Agárkosbor (Anacamptis morio)
Az első virágzó orchidea, magyar nevén kosbor, amit megtaláltam, és virágzási idejét tekintve is az elsők között említhető. A megtalálásában a véletlen is szerepet játszott, mint a legtöbb növény esetében. Kíváncsiságból elmentem arra a rétre, ahol ősszel gombászni szoktunk, a magas fűben egy autócsapát követve bújt meg az alig arasznyi növényke. A következő években sajnos nem bukkantam rá, talán lappang és később előkerül. Felénk ritka, eddig mindössze egy példányt találtam. Nagyon kis virága van, a virágzat mindössze 2-3 cm, ezért is nehéz észrevenni a magas fűben. Mind latin, mind magyar neve változott! Eddig agárkosbornak hívták és Orchis morio-nak, most agár sisakoskosbornak és Anacamptis morio-nak.
Megtalálásának éve: 2013
Eszmei értéke: 10.000 ft
Virágzás: április vége-május eleje
Populáció: 1 lelőhelyen 1 példány (2013). 2014-ben és 2015-ben ugyanott keresve nem találtam meg. Bogyoszló környékén kipusztulással fenyegetett, melynek oka a rétek kaszálásának elmaradás és így elgyomosodása, valamint a kevés száraz gyep, amiben előszeretettel előfordul. Himod-Gyóró környékén a száraz gyepeken legalább 100 tő nyílt.
* 2016-ban egy újabb lelőhelyen sikerült egy másik példányával találkoznom, de a növény ennek ellenére veszélyeztetett. Év végén pedig a korábbi előfordulási helyét felszántották, de a másik lelőhelyet is a mezőgazdasági tevékenységek veszélyeztetik. 2017-2018-ban nem bukkantam rá.


Kados madársisak / Cephalanthera longifolia /  (2)

Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia)

Erre is tavaly (2013) véletlenül bukkantam rá, először azt hittem, valamiféle sárma, talán nyúlánk. Aztán, ahogy később közelebből megszemléltem, feltűnt, hogy egy teljesen más növénycsalád tagja. Egy ismerősöm segítségével beazonosíttattam, és kiderült, hogy a kardos madársisak nevű orchidea. Akkor kisebb csoportot találtam az út szélén, talán három virággal. A következő évben ezekre nem bukkantam, helyette viszont a közeli erdőben százszámra nőttek ki a földből a növénykék. Inkább tölgyesekben előforduló, meglehetősen mutatós növény.
Megtalálásának éve: 2013
Eszmei értéke: 10.000 ft
Veszélyeztetettség: a fehér madársisakkal együtt jól látható, nagy méretű virágzata miatt a gyűjtés veszélye fenyegetheti! De erdő mélyén lévő előfordulása, bokrokkal körülvett lelőhelyei és természetbe olvadó virágszíne elrejtik. A virágzási idején folytatott fakitermelés veszélyezteti a virágzáshoz készülő hajtásokat!
Virágzás: május-június eleje
Populáció: 100-1000 között. Bizonyos erdőrészeken egymás mellett tömegével, máshol egymagában nő. Állománya stabil.


Tojásdad békakonty / Listera ovata /  (4)

Tojásdad békakonty (Listera ovata)
Ennek a kis orchideának a felfedezése is a véletlen műve volt. Kifejlett ernyős sármát indultam el fényképezni, és amikor találtam egyet, lenéztem az árokba, ahol feltűnt a száraz avarréteg felett az a két különös zöld levél, ami minden eddigi növénytől eltért, amit addig láttam. Közelebbről már látszott a növekvő virág is. Pár hétig visszajártam, és sikerült látnom a virágzását is. Legalább 20 tövet találtam és minimum 5 virágzó példányt. Hívják tojásdad békakontynak a leveleinek formája miatt, közönséges békakontynak és egyszerűen csak békakontynak is. Első látásra jelentéktelen, szinte fel sem tűnik, de közelebbről látva látványos a virágzata. A kis növény nagyon könnyen összetéveszthető a széleslevelű útifűvel.
Megtalálásának éve: 2014
Eszmei értéke: 10.000 ft
Virágzás: május
Populáció: 1 termőhelyen kb. 10-20 darab volt. Mivel a következő éven nem találtam meg, aminek oka a korai tavaszi meleg miatt bekövetkezett hirtelen gyomosodás, ezért állományának felmérése nehézkes.
*2016-ban ugyanott 15 tövet számoltam, de a számolás megnehezítette a lelőhelyen eluralkodó galaj és a törmelék ágak, 2017-ben ismét 20 körüli egyedszámot sikerült összeszámolnom, 2018-ban ismét több virágzó példányával sikerült találkoznom.

Fehér madársisak / Cephalanthera damasonium /  (5)

Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)
A kardos madársisakhoz nagyon hasonlít, de alaposan szemügyre véve látható, hogy a felépítése eltérő. A kardos madársisaknak éles (kard alakú) levele van, a fehérnek kerekded. A kardos madársisak a levelei fölött fürtben hozza a virágait, míg a fehér a levelek hónaljából. Kicsivel később virágzik, mint a hozzá nagyon hasonló kardos madársisak, viszont előfordulási helyük hasonló, de leggyakrabban újonnan ültetett nyarasokban fordul elő.
Megtalálásának éve: 2014
Eszmei értéke: 10.000 ft.
Veszélyeztetettség: a kardos madársisakhoz hasonlóan nagyvirágú, más orchideáktól eltérően könnyebben észrevehető virágos szára a gyűjtés veszélyét vetítheti előre. A kardos madársisakkal ellentétben nem erdőkben, inkább frissen ültetett nyarasokban bukkan elő, ahol a tavaszi bokorirtás veszélyezteti a kihajtott példányokat.
Virágzás: május
Populáció: 10-100 db egy lelőhelyen, másik két lelőhelyén mindössze 1 db-ot találtam. Állománya a nyaras aljnövényzetének elbokrosodásának felgyorsulása miatt kétséges. További lelőhelyek kutatása folyamatban. Széles területen elterjedt, de kis létszámmal előforduló faj.

Kétlevelű sarkvirág / Platanthera bifolia / (7)

Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)
A Magyar Orchideák Atlaszában a közelben jelölték az előfordulását, és rá is akadtam egyetlen példányára. Úgy látszik a Rábaközben előszeretettel jelennek meg a fehér színű orchideák, nehezítve ezzel a könnyű felfedezésüket. Esős időben járva az erdőt, ennek a megtalálása volt a vigasz az elázásért, napos időben talán észre sem vettem volna. Általában két, más esetben három levelet növeszt. Nagyon törékeny száron sorakoznak apró, de kellemesen illatos virágai. Annyira vékony a szár, hogy a virágokat előbb észrevenni, mint a "láthatatlan" vékony szárat és a földön elterülő leveleket. Személy szerint nekem az egyik legkedvesebb orchideám. Remélem, jövőre több példányát is sikerül megtalálnom.
Megtalálásának éve: 2014
Eszmei értéke: 5.000 Ft.
Virágzás: május vége-június
Populáció: eddig egy lelőhelyen 1 darabot találtam. Állománya, a csekély példányszám miatt veszélyeztetett. (2016-ban nem találtam meg a tövet, a növény valószínűleg lappangott). 2017-ben és 2018-ban ismét virágzott az egyetlen tő.

Madárfészek békakonty ( Neottina nidus-avis)  (10)

Madárfészek békakonty (Neottina nidus-avis)
Sikerült megtalálnom egy újabb orchideát a Bogyoszló környéki erdőkben Ez a 10. védett növény és a hetedik orchidea. Először két darabot találtam, majd egy másik helyen a harmadikat. Mindkét lelőhely árnyékos, más növény zavarásától mentes volt. A növények magassága 10-20 cm körül mozgott. Környezetükben más orchideák is előfordultak, mint a széleslevelű nőszőfű és a kardos madársisak. Nehezen észrevehető növény, mivel színe szinte beleolvad az avarba. A növénynek levelei nincsenek, csak a virágzó szára látszik ki a földből. Nem fotoszintetizál, élete teljesen a gombapartnerétől függ. Nevét onnan kapta, hogy gyökerei madárfészekszerűen szerteágaznak. Korhadékból táplálkozik.
Megtalálásának éve: 2015
Eszmei értéke: 5 000 Ft.
Virágzás: május vége
Veszélyeztetettség: nem veszélyeztetett. Lelőhelyei árnyas erdőfoltok és bokoraljak. Alig észrevehető, így csak a véletlen letaposás veszélyezteti. Gyűjtés nem fenyegeti.
Populáció: 2015-ben 3 példány, 2016-ban 2 példány, 2017-ben 8 példány, 2018-ban ismét csupán néhány tő virágzott.

Konkoly / Agrostemma githago  (12)

Konkoly (Agrostemma githago)
Végre sikerült megtalálnom Bogyoszló környékén is a vetési konkoly néhány példányát. Egy kukoricatáblát kereteztek körül a virágok. Ennek a kis virágnak azért is van jelentősége, mert korábban kipusztultnak hittem a tájegységünkről és csak tavaly találtam néhány példányt egy kónyi, kis kiterjedésű vetésben. Országos védettségét erősen visszaszorult állományainak köszönheti, hiszen a többi vetési gyomnövénnyel együtt a gyomirtásnak köszönhetően több helyről kipusztult. Virágai feltűnő színűek, magja mérgező.
Megtalálásának éve: 2016
Virágzási idő: május-június
Veszélyeztetettség: még nem tudni pontosan. Idén a kaszálás elkerülte, a szántó és a lekaszált út közötti mezsgyén, a tavalyi szénabálák mellett nyílnak, így egy ideig védelmet élveznek. Mivel már sok elvirágzott, nagy valószínűséggel megkezdődött a magszórás is. A növény maga nehezen észrevehető, és színes virágai is sokszor csak nagy odafigyeléssel vehetők észre, vagy különíthetők el a többi növénytől, ezért lehetséges, hogy valós állománya nagyobb. 2017-ben egy vetés tele volt vele, több ezer tő hajtott, amit azonban lekaszáltak, így csak a szántóföld szélén maradt egy-két tő. Másik lelőhelyén is kis számban, de fennmaradt. 2018-ban egy új lelőhelyen sikerült egy virágzó tövet találnom.
Populáció: 20-50 között.
Eszmei értéke: 5 000 FtSzéleslevelű nőszőfű / Epipactis helleborine  (6)

 
Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine)
A Rábaköz leggyakrabban előforduló kosborféléje, és az egyetlen itt előforduló nőszőfű-féle. Gyakorisága nem csak annak köszönhető, hogy nagy egyedszámban fordul elő, hanem, hogy a legtöbb fás élőhelyen megtalálható, legyen az frissen telepített nyaras, erdőszél, szántóföldi árkok partja. Országos szinten is milliós nagyságrendben él, mégis a többi orchideához hasonlóan elveszik a magasabb növények között. Virágai mindössze centiméteres nagyságúak, közelről nézve, mintha a trópusokon élő orchideákra hajazna. A növény magassága változó, 10-50 cm közötti.
Megtalálásának éve: 2014
Eszmei értéke: 10.000 Ft.
Veszélyeztetettség: emberi gyűjtés által nem veszélyeztetett, mivel kisméretű virágai nagyon nehezen vehetők észre, ez annak is köszönhető, hogy a virágok lefelé konyulnak. Viszont az élőhelyének kiirtása, akácosok telepítése életterét visszaszorítja. A tavaszi erdei bokorirtások, míg más fajokat visszaszoríthatják, addig a keletkező felszabadult részeken kora nyárra tömegével jelennek meg a széleslevelű nőszőfű hajtásai.
Virágzás: június-augusztus eleje
Populáció: fent említett gyakorisága alapján több, mint 1000 példány. Állománya stabil.


Hosszúlevelű fürtösveronika / Pseudolysimachion longifolium  (11)

Hosszúlevelű fürtösveronika
A 11. védett növény, amit megtaláltam. Az első képet két évvel korábban készítettem, akkor azt hittem, macskafarkú veronikát találtam, amire nagyon hasonlít, így az azonosításával nem foglalkoztam különösebben. Állományait két lelőhelyen találtam meg. Az egyik egy tölgyerdő száraz, déli fekvésű, napsütötte széle, az erdő és az új telepítésű tölgyesek között. A másik egy szántóföldek között vezető út fákkal benőtt árnyékos árokpartja. Ez a méteres nagyságú veronika termetével és virágzatával nagyon hasonlít a macskafarkú és a kosborképű veronikához, melyektől elkülöníti valóban hosszú, keskeny, fűrészes levele, melyek eleinte egyesével, majd hármasával nőnek. Mindkét lelőhelyen nagyjából 10 példány fordul elő.
Megtalálásának éve: 2016
Eszmei értéke: 5000 ft
Veszélyeztetettsége: állománya kicsi. Az erdei állomány tarvágás utáni újratelepített tölgyes szélén nő. A tölgyfák lassú növekedése miatt a telepített fák árnyékolásától egyelőre még nem kell tartania. A másik lelőhely egyelőre zavartalan. Állománya eddig sérülékeny.
Virágzás: június végétől augusztusig. A kép július első napjaiban készült
Populáció: a két lelőhelyen maximum 20 tő


Örménygyökér / Inula helenium  (8)

Örménygyökér (Inula helenium)
A 8. védett növény, amit a Rábaközben megtaláltam, és a lakóhelyemhez legközelebb eső is. Elsőre jelentéktelennek tűnik, majd' két méter magas szár, szürkészöld-szőrős 30-50 centis hatalmas leveleinek látványa nem azt juttatná eszünkbe, hogy védett növénnyel kerültünk szembe, inkább hasonlít valami kivadult kerti növényre. Szó szerint a szemlélődő előbb a termetes virágszárat pillantja meg, és csak utána tekint feljebb a virágzatra. A legnagyobb termetű védett növény a Rábaközben. Ennek ellenére sehol máshol nem tűnt még fel ez a hatalmas növény. Mikor azonban az összes virágát kibontja, elragadó látványt nyújt. Az örménygyökér egyéb elnevezései: örményfű, örvényfű. Gyógynövény is, légzőszervi megbetegedések, bőrgomba ellen is felhasználják. Az általam fellelt populáció, a felfedezett védett növények közül a legsérülékenyebb! Ennek pedig az az oka, hogy olyan réten található, amit egy keskeny fasor oszt ketté, és ez a fasor nyújt nekik védelmet. Amint kivágják ezeket a fákat, az örménygyökér áldozatul esik az évenkénti többszöri kaszálásnak és kipusztul.
Megtalálásának éve: 2014
Eszmei értéke: 5000 Ft.
Virágzás: július-augusztus, de még októberben is találtam virágzó tövet.
Populáció: 20-50 db egy fellelt lelőhelyen. Virágzás nélküli állapotban levelei nagyon hasonlítanak a fekete nadálytő leveleire.
* 2016-ban a meglévő állomány száma kis méretű növekedést mutatott. A törzsterület melletti területeken kis számban felbukkant néhány tő. Megállapítható viszont, hogy erdőszéli növény, mivel a fás terület lombtakaróval fedett részein nem nő hajtása, csupán a fasor szélén.

Kornistárnics / Gentiana pneumonanthe  (9)

Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)
A 9. védett növény, amit sikerült megtalálnom a Rábaköz rétjein. Rengeteget találtam belőlük, szerencsére. Meglepő, hogy egy héttel előtte, semmi jel nem mutatott arra, hogy ezek a növények előfordulnak itt. Bejártam a mezőket, de semmi nem volt. Mikor visszatértem (augusztus vége) viszont 20-30 cm-es virágszárakon tündöklő kék virágok fogadtak! Eszmei értéke: 10.000 Ft, mint minden tárnics, ez is védett. Elvileg az országban a legelterjedtebb fajta. Másik neve ismertebb, encián, ami a latin nevéből eredeztethető. Csodálatos kék színű virága, messziről is feltűnő. Kaszálás után is kihajt, bár ekkor alig észrevehetően lapul meg a fű között. A virágok napra nyílnak. A növény előfordulása olyan helyekre esett, ahol tavasszal hosszabb ideig van vízborítás. 2014 őszén a rengeteg eső után a több 10 centis vízborítást is túlélték, és a víz fölött virágzó hajtásokat neveltek. A rétek mélyebb, festő zsoltinás részeiben fordultak elő leginkább.
Megtalálásának éve: 2014
Veszélyeztetettség: a legnagyobb veszélyt az emberi gyűjtés jelentheti számára. A ragyogó kék virágok a gombaszezon kezdetekor jelennek meg. Így nemcsak a gombászók letaposásának van kitéve, hanem a feltűnést keltette töveinek kiásásának is. Szerencsére ez a növény azokon a helyeken jelenik meg szívesebben, amit a gombászok elkerülnek (zsoltinás, aszatos rész). A természetvédelemben a kornistárnics veszélyeztetett növény!
Virágzás: kaszálás függvényétől: július vége-október eleje
Populáció: az összes lelőhelyét figyelembe véve 300-1000 db. Állománya stabil. 2016 végén egy kisebb populációjának élőhelyet nyújtó rétet feltörtek. Legalább 10-20 tő elpusztult. Ugyanez a rét nyújtott élőhelyet az egyik agár sisakoskosbor előfordulásának is.
        
Réti őszirózsa / Aster sedifolius

Réti őszirózsa
Ez a növény abból a szempontból különleges a fent felsorolt virágokhoz képest, hogy nem az általam kutatott nyugat-rábaközi (bogyoszlói) területen sikerült fellelnem, hanem a Rábaköz keleti végéből. A növény megtalálását egy ismerősömnek köszönhetem (Tomposné Marika), aki megtalálta a növény lelőhelyét. Azon a kis réten, ami az élőhelyét jelenti tömegével virágzott a növény. A rét út felől eső közvetlen részén alig-alig található, inkább csak kisebb bokrok, de távolabb az emberi szemektől, szinte tengerként hullámzott a lila virágok sokasága. A széles bokrok 30 cm-nél is magasabbak, nagyon látványos lila színük csodálatosan mutat az őszi lombok előtt.
Eszmei értéke: 5 000 Ft
Veszélyeztetettség: mivel csupán egyetlen réten sikerült eddig megtalálnom, a rét fennmaradása az elsődleges szempont a növény túlélése érdekében. Az őszirózsás rét egyik felén telepített erdős terület, a másik felén szántóföld található. Ugyan a réttől távolabb egy kis erecske partján is nőtt néhány szál tő, de azt az év során bármikor előforduló kaszálás veszélyeztetheti. 
Virágzás: ősszel, augusztus végétől akár októberig.
Populáció: szerencsére ezen a réten több száz egészséges, virágokkal teli tő nőtt. Fennmaradását csak a rét sértetlensége garantálja. Mivel távolabb egy-két szál tő előfordul, pl.: az említett kis erecske partján is, feltételezhető, hogy a vizet követve még távolabbi helyeken is felbukkanhat.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

+18 Intim pillanatok lencsevégen

A blogbejegyzés nemcsak 18 éven felülieknek ajánlott!!! Pikáns képek a természetből!!! Tavasz van, virágzó húsos som Kedves kív...